Dnevni centar za decu i roditelje nalazi se u lepoj novoizgrađenoj kući, namenjen učenju, radu i vežbanju, uživanju, igri – otvoren na radost deci i mladima i njihovim roditeljima u Temerinu! Dnevni centar obezbedjuje uslove za kvalitetniji život u porodici, razvoj, pravo na obrazovanje, odmor, sport i rekreaciju, rehabilitaciju i drugo deci i mladima sa smetnjama u razvoju.


Dugo smo pripremali i brižljivo kreirali izgled i brojne detalje Dnevnog centra. Po ambijentu i atmosferi, on podseća na prijatnu porodičnu kuću sa idealnim uslovima za rad i druženje dece i roditelja. Kreativno je osmišljavan i prepoznatljiv radni prostor (tri sobe za grupni rad sa decom i mladima), mini sala za rekreaciju i stimulaciju (kinezi terapija), soba za odmor (muzičko dramski i drugi sadržaji), studio kuhinja, kancelarija, veći broj kupatila sa tuš kabinama i drugo koji su na upotrebi, roditeljima i deci. Kuća je svetla i ima mogućnosti muzikoterapije. Dnevni centar ima i otvorene prostore, oveću terasu koja je u funkciji pozornice/bine i uredno dvorište u kojem planiramo postavku mobilijara i opreme za decu radi sprovođenja sadržaja i na otvorenom, u prirodnoj sredini. Objekat ispunjava standarde u smislu primene pravila pristupačnosti: omogućeni su prilazi do objekta ( parking, prilazne rampe i rukohvati podesnog oblika za prihvatanje ) kao i neometano kretanje osoba sa invaliditetom u samom objektu.


Koristeći profesionalno znanje i iskustvo, poštujući principe i standarde u radu kao i najvažnije, prioritete potreba dece i roditelja u Temerinu, struktuirali smo program i sadržaj rada sa decom i mladima. Tako, Dnevni centar pruža različite vrste dnevnih usluga i sadržaja namenjenih: učenju i stvaralaštvu, rekreaciji i rehabilitaciji, mоtoričkoj stimulaciji, igri, muzičko dramskim i drugim inkluzivnim aktivnostima, u skladu sa mogućnostimа i interesovanju naše dece. Sa decom i mladima razgovaramo, stvaramo, učimo, radujemo se i igramo, uz uvažavanje njihovih potencijala i različitosti. Mi nismo zamena za školu, kroz radionice, individualni ili grupni rad, podršku i razgovor, druženje kao i drugo, stvaramo stimulativnije uslove za srećnije i kvalitetnije odrastanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju u Temerinu!


DECA I MLADI
Dnevni centar namenjen je zainteresovanoj deci i mlаdima, uzrasta od 6 do 27 godina, bez obzira na vrstu ometenosti. Dnevni centar je inkluzivnog karaktera i otvoren za svu decu bez obzira na uzrast, pol, nacionalnost, sposobnosti i kapacitet, ovde su sva deca dobrodošla!


STRUČNI RADNICI I OSOBLJE
Sa decom i mladima rade kvalifikovani i obučeni stručnjaci, različitih profila: defektolozi, psiholozi, pedagozi, vaspitači, lekar, fizioterapeut, negovateljice i drugo stručno ipomoćno osoblje. Deo stručnog tima su i same osobe sa invaliditetom sa iskustvom u radu, preko 20 volontera i mladih, roditelja i drugih profesionalaca i entuzijasta koji svojim angažovanjem žele da unaprede položaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.


Poštujemo...
Poštujemo interes deteta i negujemo različitost i toleranciju prema deci sa smetnjama u razvoju.
Podstičemo razvoj potencijala dece i mladih u skladu sa njihovim mogućnostima i interesovanjima, do maksimalno mogućih granica.
Podstičemo: prevenciju, socijalizaciju, habilitaciju i rehabilitaciju, integraciju, inkluziju i edukaciju dece i mladih.
Podstičemo individualnost, samopouzdanje, različitost, toleranciju kod dece i mladih.


Zalažemo se za zdrav život i čuvamo životnu sredinu!
Mi ne pravimo razliku među decom i otvoreni smo za svu decu!