Projekat ’’DNEVNI CENTAR ZA DECU I RODITELJE’’ podržan je od strane Evropske unije iz IPA programa 2009 i opštine Temerin, na javnom pozivu ’’Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i raseljenih lica u Srbiji ’’ (razvoj lokalnih socijalnih usluga u zajednici kroz podršku socijalne integracije osetljivih socijalnih grupa).

Nosilac projekta je opština Temerin u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad. Projekat je podržan u trajanju od 10.01.2012. do 10.01.2013. godine u Temerinu, nakon čega će biti obezbeđen nastavak od strane lokalne samouprave.


Projekat doprinosi unapređenju položaja dveju ciljnih grupa: Dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja kroz uspostavljanje lokalnih usluga kao i unapređenju kapaciteta ugroženih socijalnih grupa (IRL, izbeglih i nezaposlenih lica) kao pružaoca usluga u lokalnoj zajednici. Projekat doprinosi povećanju kvaliteta života ugoženih grupa i ostvarenju prava na ne diskriminaciju i najbolji interes. Projekat doprinosi: socijalizaciji, stimulaciji, razvoju, habilitaciji i rekreaciji, inkluziji, boljoj socijalnoj integraciji, obrazovanju i sl. dece i mladih sa smetnjama u razvoju i drugih ugroženih grupa u lokalnoj sredini.


Projektne aktivnosti: Izgradnja i unapređenje kapaciteta ugroženih socijalnih grupa (Program obuke pružaoca dnevnih usluga); Otvaranje i opremanje Dnevnog centra za decu i roditelje u Temerinu; Pružanje usluga, aktivnosti i sadržaja Dnevnog centra (DC) kroz neposredan rad sa decom i roditeljima; Poboljšanje svesti o potrebi brige za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i drugo.