27/06/14. VIRTUELNO PUTOVANJE U TURSKU

U okviru programa upoznavanja sa običajima i različitostima kultura drugih zemalja, nastavili smo naše 'virtualno putovanje' kroz nama interesantne zemlje. ’Poseta TURSKOJ’ realizovana je kroz brojne interaktivne aktivnosti: edukatutivne sadržaje (prezentacije) usmerene na sticanje opštih znanja o zemlji, običajima, tradiciji, gastronomiji, folkloru i slično. U okviru rekreativnih sadržaja učili smo osnovne korake turskog plesa dok su radno okupacioni sadržaji bili usmereni na sticanje veštine izrade prepoznatljivih obeležja zemlje (npr. jela, turbana i sl.). Bila je ovo jedna interaktivna i interesantna radionica u kojoj su deca aktivno učestvovala i stekla nova znanja i veštine.

 

image00

image01

image02