20/11/14. Održana FOKUS GRUPA sa profesionalcima iz Centara za socijalni rad, Beograd

U okviru programa ''Jačanje sistema socijalne zaštite do efikasnije podrške porodici – inkluzija dece sa smetnjama u razvoju'', u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu u Beogradu, održana je fokus grupa sa profesionalcima iz 15 CSR u cilju ispitivanja položaja, uloge i prepreka u radu i sprečavanja institucionalnog zbrinjavanja dece sa smetnjama u razvoju u zemlji.Ovo je bila prilika da  voditelji slučaja i supervizori CSR iskažu svoje mišljenje i stavove i ponude efikasna rešenja u procesu zaštite ove osetljive grupe dece.

Facilitatorka FG: Biljana Maričić i saradnica Danica Drljača.

Fotografije pogledajte ovde.