25-27/11/14. Učešće na XI STRUČNOM SKUPU

U organizaciji FICA SRBIJA, na Zlatiboru je održan dvodnevni stručni skup u cilju razvoja i jačanja profesionalnih kompetencija i pružanja podrške zaposlenima u instuticijama u oblasti brige o deci i mladima u Srbiji. Aktivno učešće u radu ovog skupa imala su dva zaposlena radnika iz našeg centra i stečena iskustva i kontakte sa skupa koristiti će u svom svakodnevnom radu sa decom.

Fotografije pogledajte ovde.