05/03/15. Monika Žunji ostvarila pravo na stipendiju

Na osnovu Memoranduma o saradnji zaključenog između Udruženja osiguravača Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a na osnovu raspisanog javnog poziva, odlučeno je da, među 10 talentovanih učenika i naša Monika Žunji, studentkinja sa invaliditetom ostvari pravo na stipendiju. Vrlo smo zadvoljni što će talentovana Monika biti stipendirana u 2015. godini i čestitamo!