Prekogranična razmena dobre prakse TEMERIN - MÓRAHALOM

U organizaciji Dnevnog centra za decu i mlade, 10.juna 2015. organizovana je poseta gostiju, dece i vastipača iz Mađarske ovoj ustanovi. Prekogranični susreti su postali tradicionalni i imaju za cilj druženja dece i mladih sa smetnjama u razvoju bez obzira na razlike i razmenu iskustava dobre prakse profesionalaca koji sa njima rade u dve prekogranične ustanove i grada. U okviru ovogodišnjeg susreta, u Dnevnom centru je održana i mini ’’OLIMPIJADA TOLERANCIJE 2015’’. Ova jednistvena manifestacija, po prvi put je organizovana prošle godine na temerinskom bazenu u okviru projekta ’’POKRENI SE I TI!’’ – aktivni raspust i izazvala veliko interesovanje kod temerinskih mališana (detaljnije www.dnevnitemerin.rs, vesti 2014). Goste iz Mađarske pozdravili su član Opštinskog veća zadužen za socijalnu zaštitu, Dejan Bradaš, direktorka Centra za socijalni rad, Jasna Alić i osoblje Dnevnog centra. Cilj prekogranične razmene je podsticanje druženja i aktivizma dece i mladih, povećanje uključenosti i komunikacije dece i mladih, povezivanje iskustava profesionalaca i razvijanje dobrosusedskih odnosa gradova, država. Na Olimpijadi su se takmičila deca različitog uzrasta, sposobnosti, pola, nacionalnosti u osam interesantnih olimpijskih igara. Pobedu i zlatni pehar kući su poneli gosti (iskušenju da se takmiče nisu odoleli ni vaspitači pa je ekipa domaćina ovoga puta bila bolja). Ovakve i slične lokalne akcije namenjene su unapređenju kvaliteta života dece i mladih, negovanja tolerancije i različitosti radi uklanjanja stereotipa i predrasuda, svake vrste. I ovoga puta, pokazali smo da su temerinčani gostoljubivi domaćini a Temerin odgovorna zajednica!

Podrška: opština Temerin i UG ’’BAJKA - Kreativni Ženski Centar Temerin’’

Fotografije pogledajte ovde.