BESPLATNI PROGRAMI za majke sa decom u Dnevnom centru

U Dnevnom centru se uvodi novi Program podrške porodicama sa decom predškolskog uzrasta (prioritet imaju deca koja nisu uključena u vrtiće i sl.). Obzirom na važnost prvih godina života u razvoju svakog deteta, ovo je lokalni vid podrške porodicama u rešavanju brojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću. Program podstiče rani razvoj i ranu intervenciju kao priliku koju možemo iskoristiti, propustiti ili upropastiti! Sve ukazuje na značaj prvih pet godina kada se stvara osnova razvoja svake ličnosti, postavljaju dobri ili loši temelji razvoja koji, upravo, zavise od pravovremenog delovanja, podsticaja razvoju kapaciteta deteta, stimulativnog okruženja za razvoj i sl.

Aktivnosti podrazumevaju istovremeno učešće i roditelja i deteta. Sa jedne strane, roditeljima se obezbeđuje efikasnija podrška na jednom mestu u cilju podsticanja odgovornog roditeljstva, jačanja roditeljskih kompetencija, prevencije nastanka problema, predupređenje zavisnosti od socijalnih, zdravstvenih i drugih službi. A sa druge strane, deci nižeg uzrasta obezbeđuje se podsticaj i razvoj njihovih sposobnosti i veština u stimulativnom okruženju, mogućnost rane socijalizacije i različitih oblika kognitivne i motoričke stimulacije kroz igru i druge prilagođene aktivnosti.

U Dnevnom centru roditeljima će biti na raspolaganju čitav spektar aktivnosti – radionice, savetovanja, predavanja sa stručnjacima različitih profila (pedagozima, logopedom, fizioterapeutom, vaspitačima..) u cilju dodatnog informisanja o važnim temama za razvoj dece, mogućnost posredovanja, razmene iskustava i mišljenja roditelja, stvaranja mogućnosti da roditelji porazgovaraju o dilemama i problemima sa kojima se suočavaju.

Zainteresovani roditelji sve potrebne informacije mogu dobiti na telefone Dnevnog centra: 062 169 69 39 ili 851 705.